Ring oss:Ønsker du veiledning? Ring oss:
+47 400 90 864
Live Chat

Hvordan skal din bedrift lykkes på messe ?

Hvordan lykkes din bedrift på messe ? - Slik gjør du blogg_hvordan_lykkes på messe

Nytt år, ny vår og nye messer å delta på!. Årets messer er godt igang og mange selskaper og bedrifter er midt i planleggingen. Mens andre igjen kanskje ikke har kommet så langt i sin planlegging av sine messedeltakelser. Det er likevel alltid smart å planlegge messen på et tidlig tidspunkt. Vi har satt sammen noen tips om hvordan du planlegger, gjennomfører og følger opp en vellykket messe. Først vil vi si litt om betydningen av en messedeltakelse.

I tider med økt fokus på digital kommunikasjon er messer for B2B segmentet fortsatt en en viktig del av markedsføringen. Undersøkelser viser at over 80% av bedriftene opplyser at deltakelse på messer er en viktig del av bedriftens kommunikasjon. Denne aktiviteten rangeres på andre plass, etter bedriftens hjemmeside. Studier fra blant annet Tyskland viser at tyskeutstillere planlegger deltakelse på gjennomsnitt nesten 10 messer. 6 hjemme og 4 utenlands.

Spesielt B2B trenger gode markeds og møteplasser for å komme i kontakt med potensielle kunder og andre målgrupper. På en messedeltakelse kan bedriftene utvikle en rekke kommunikasjonsaktiviteter. Dette kan være å skaffe seg nye kunder og kundegrupper til pleie av eksisterende kunder samt synliggjøring og markedsføring av eget brand. Ved deltakelse på en messe bør og kan man appellere til sansene til de besøkende. Dette er langt vanskelig å få til dette med tilstedeværelse på internett, et
salgsbrev / mail eller en annonse. En høy grad av følelsesmessig involvering på messen mellom bedriften og kundene skaper en felles opplevelelse.

Få oversikt over de viktigste messene / utstillingenen innenfor din bransje. Det er smart å lage en årlig plan, der både regionale og landsomfattende messer er notert. I tillegg kan det også vurderes om man skal delta på utenlandske messer som er relevante. Vær oppmerksom på personell og hvilke økonomiske ressurser som er tilgjengelig.

Forberedelser - Denfiner de rette messene å delta på samt kostnader.

Ved deltakelse på en messe bør dere være nøye med forberedelsene da mange utfordringer venter. Selv stor entusiasme for egne produkter og tjenester garanterer ikke en vellykket messedeltakelse. Definer aller først messens mål. Disse bør ha en sammenheng med målene satt av markedsavdelingen i bedriften. Da blir det enklere å evaulere resultatet av messen i etterkant. En god ide kan vær et godt samarbeid mellom salgs / markedsavdelingen sammen med produktavdelingen.

Slike mål kan være :

 •  Å komme i kontakt med et bestemt antall nye kunder
 •  Antall samtaler / møter med eksisterende kunder
 •  Få til avtaler med fagpresse / presse
 • Dele ut effekter med firmalogo etc
 • konkrete salgsmål / avtaler

Hvis målene deres er definert, bør man også beregne kostnadssiden

 • Hva koster messeplassen, utbygging / rigging av stand samt markedssmateriell / utstillingsutstyr man trenger ?
 • Andre kostnader som strøm, vann ?
 • Hvor mange interne personalkostnader påløper ?
 • Trenger jeg eksternt personale (vertinner), i så fall hvor mye?
 • Hvor mye kostnader påløper til reise / hotell ?
 • Hva er kostnadene for catering / mat ?
 • Hva er kostnader for markedsmateriell som kataloger, flyers, brosjyrer og ulike typer give-aways / profileringsartikler ?
 • Er det noen kostnader for å trene opp messedeltakerne ? (skolering )

Disse kostnadene må veies opp mot en gevinst. Når målene er definert og og kostnadene identifisert er det klart for å startemesseforberedelsene.

God design av din messestand

Du bør begynne å planlegge messen din i god tid. Ved utforming og design av din messestand, vurder følgende :
God standdesign er viktig. Prøv å appeler til alle sansene til dine besøkende. Ta også hensyn til at noe av messeutstyret dere benytter skal brukes flere ganger, og kanskje og andre steder.

Messestand Design av messestand

De fleste messearrangører har ofte regler om hvor stort messemoråde man kan benytte ( standplass) og også hvilke materiale som kan benyttes på messestand. Få oversikt over slike restriksjoner i god tid før du planlegger din stand.

I tillegg til selve presentasjonsområdet (dvs din messestand) til framvining av dine produkter og tjenester, bør du vurdere om du trenger et ekstra rom for å holde konfidensielle diskusjoner eller mere lukkede kundemøter. Om nødvending kalkuler også inn ekstra plass til materiallager.

Tenk også nøye gjennom om du trenger ulike typer funkjsonelle soner på din messestand. Dette kan være en orienteringssone,informasjonssone, konsultasjonssone, kommunikasjonsone, underholdingssone. Dette vil føre til mindre trengsel og bedret kommunikasjon og totalopplevelse for de som besøker din stand.

Design av din messestand.

En av de viktigste faktorene ved din messeopptreden er å ha en stand / boot som passer ditt konsept, og som synliggjør ditt brand og din bedrift. Kompetent personell på stand er ogås en viktig faktor.

Men det er ikke nok med å ha en flott stand samt å få delt ut mange visittkort. En suksessfylt messe er også avhening av at man har flinke folk på stand som. Forbered derfor mannskapet som skal på stand. Standpersonalet skal være godt opplært samt at antall bør passe til størrelsen egen stand. Forklar oppgavene og formålet. Og det kan også være lurt å ta en liten gjennomgang av "skal/skal ikke regler" mens man er på stand.

Messestanden og standpersonalet er nøkkelen til en vellykket messe.

Oppkjøp på messer - rettet mot besøkende

Som utstiller på en messe vil du komme i kontakt med mange mennesker. Men hvordan lykkes man med å gjøre nye kontakter til kunder. Her må man gjøre seg noen tanker hvilke aktiviteter man skal ha på stand. I tillegg til å ha en flott og brastand,samt et kompetent personale, bør man prøve å gi best mulig inntrykk. Et spørsmål man kan stille er om man ønsker åinformere eller å underholde.

Her er noen eksempler på aktiviteter når man deltar på messe :

 • Konkurranser
 • Live produkt presentasjoner
 • Demo-videoer
 • Forelesninger og ekspertpaneler / fagfolk
 • Interaktive verktøy og installasjoner
 • Virtual reality verktøy
 • Presentasjon av prosjekter basert på referansekunder

Til tross for ulike typer aktiviteter på en messestand, er det ingen selvfølge at besøkende blir til kunder. Derfor er det fornuftig å invitere de mest ønskede kundene. En messedeltakelse med leie av messestand, messeutstyr og personale, koster raskt mye penger. Så hvorfor ikke bevisst planlegge forretningspartnere som kommer og besøker din stand. Tross alt har din bedrift investert penger og tid i messebesøket. Da er dette en fin arena for å gjennomføre gode samtaler på.

Transport, ankomst og utstillingsdag(er)

Før dere reiser på messe, sjekk at alt er under kontroll, og at alt dere trenger er med. Det gjelder som f.eks brosjyer dere skal bruke, rolluper og messebord, stoler etc. Alt må være med. Vurder også returtransport. Skal noe av materialene / utstyret dere bruker stå igjen etter at messen er ferdig ?.

Tidlig avreise - Sørg for at du og teamet ditt kommer i tide og ikke glem viktig dokumenter som messepass, visittkort ellerspørreskjemaer. På selve messen spiller din messestand en nøkkelrolle. På den ene siden har den som formål å tiltrekke seg besøkende. Du ønsker også å effektivt presentere dine produkter. Med godt utformet messestand vil din merkevare og gi din bedrift et godt inntrykk og bra PR.

Få ditt mannskap som står stand til å komme i kontakt med de besøkende, og bygg nettverk. Aktiviteter som konkurranser eller foredrag / demoer kan hjelpe med å bryte isen. Se på hva de andre utstillerne gjør. Slik kan du samle inspirasjon og erfaringen til neste messeoppdrag.

Dersom ting ikke går helt etter planen på messedagen, og noe går galt ? Vær rolig og prøv å finne en løsning. Har du glemtvisittkortene dine ? Send en e-post til din motpart med kontaktinfo. Dere er gått tom for give-aways og profilerinsartikler ? Send kunden en oppmerksomhet / effekter etter at messen er over.

Oppfølging - Evaluer messedeltakelsen

Oppfølging er er viktig punkt i forbindelse med deltakelse på en messe.
Etter messen er det viktig med en evaluering. Etterarbeid med å følge opp leads etter en messe, er også avgjørende for hvor suksessfull din messedeltakelse har vært. Enten du følger opp leads med en telefonsamtale, en mail eller skriver et hyggelig brev. Hver av disse kontaktformene signaliserer din takknemlighet og din interesse for kunden.

Etter messen sett av nok til til å se over de faktiske kostnadene. I tillegg må du se over tidligere definerte mål og analysere resultatene. Bare på denne måten , kan man fullt ut utnytte potensialet som ligger å å delta på en messe /messepresentasjon. Samle også inn informasjon og feedback fra ditt messeteam, når man skal evaluere sluttresultatet.

Som man kan se, er det flere faktorer som kan føre til en overbevisende og vellykket messedeltakelse. Med et godt konsept, klart og tydelig design og gode ideer, vil de besøkende huske deg og man knytter framtidige verdifulle kontakter.

Easy Display Teamet ønsker dere alt mulig hell og lykke på framtidige messedeltakelser!.

Legg igjen en kommentar
Topseller Neu Sale