Firmainfo

EASY DISPLAY AS

Fjordgata 6
7900 Rørvik

Telefon: +47 400 90 864

Web: www.easydisplay.no
E-post: post@easydisplay.no

Innehaver og daglig leder: Vidar Knoff

 

For spørsmål, kommentarer eller reklamasjoner, kan du ta kontakt med oss på telefon eller e-post (se ovenfor). For henvendelser kan du også bruke vårt kontaktskjema.

JURIDISK ANSVAR

Dette gjelder alle nettsider (http://www.easydisplay.no og underliggende) som tilhører Easy Display AS.

Nettsidene er beskyttet under de regelverk som gjelder for kopibeskyttelse og varemerke. All informasjon på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til, tekst, presentasjoner, illustrasjoner, bilder og lyd kan ikke (om ikke annet er angitt) bli kopiert, overført, formidlet eller lagret uten skriftlig samtykke fra Easy Display AS. Tilpassninger og modifikasjoner på innholdet av våre nettsider er forbudt. De navn og symboler som til enhver tid identifiserer vårt selskap, våre produkter og våre tjenester er tilhørende Easy Display AS og må i så henseende ansees som våre varemerker. Våre nettsider er fremstilt "som de er". Vi gir ingen garantier for at innholdet til enhver tid er korrekt, komplett, pålitelig eller tidsriktig. Easy Display AS påtar seg intet ansvar for skade eller tap, direkte, indirekte eller som konsekvens av, forårsaket av materiell inkludert på våre nettsider eller modifisering av sådan, heller ikke for skader forårsaket av at våre nettsider ikke er tilgjengelig for bruk. Vi forbeholder seg retten til å revidere våre nettsider eller fjerne tilgang til dem uten å varsle dette i forkant. Easy Display AS fraskriver seg ethvert ansvar for sider som er tilgjenglig via lenker på våre nettsider, og informasjon på sådanne sider.

 

BANKFORBINDELSE:

Kontoholder: Easy Display AS

Kontonummer: 4202.42.28600
Bank: Sparebank1 Midt-Norge
SWIFT: SPTRNO2