Trykkefiler i korrekt format

Vi kvalitetssjekker dine trykkefiler automatisk når du har lastet dem opp - kun dersom de oppfyller minstekravene blir de godkjent. For å få best mulig sluttresultat bør du ta hensyn til de krav og anbefalinger som vi har angitt under. Feiltrykk og mangler som oppstår på grunn av at trykkefilene ikke oppfyller kravene under, kan det ikke reklameres på. Dersom du er i tvil om dine trykkefiler oppfyller våre kvalitetskrav anbefaler vi deg å velge vår profesjonelle datasjekk.


PDF/X-1a, JPG- eller TIFF-format

Vi ser helst at du sender oss PDF-filer i PDF/X-1a-standard. Trykkefiler i JPEG- og TIFF-format godtas også, med disse formatene har ikke alle de fordelene PDF-formatet har.

PDF (ANBEFALT)

 • PDF-filen må oppfylle PDF/X-1a-standarden
 • Alle fonter må inkluderes, eller så må tekst konverteres til grafikk (Outline)
 • Alle dokumenter må kun inneholde en side
 • Målene må være eksakt i henhold til våre oppgitte mål
 • Alle filer må ha tilstrekkelig oppløsning

JPG

 • Tilstrekkelig oppløsning
 • Ikke bruk for stor datakompresjon
 • Ikke bruk progressiv kompresjon
 • Målene må være eksakt i henhold til våre oppgitte mål

TIFF

 • Tilstrekkelig oppløsning
 • Målene må være eksakt i henhold til våre oppgitte mål

Ikke send oss dine filer i InDesign- eller Illustrator-format uten etter nærmere avtale. Vi vil i så fall automatisk beregne bearbeiding tilsvarende en 'Førstehjelp grafikkpakke' á kr 370,-


CMYK med IsoCoated_v2 profil eller FOGRA 39

Vi trykker alltid i CMYK fargemodus, med de fargeprofiler som trykkmediet krever. På trykkefiler som sendes til oss, bruk enten standardprofilen IsoCoated_v2 og/eller FOGRA 39.

Trykkefiler i RGB- eller LAB-modus eller som benytter andre spesielle fargemoduser vil automatisk bli konvertert til CMYK-modus - og dette kan forårsake fargeavvik. Disse avvikene er ingen feil, det er ganske enkelt ikke mulig å gjengi enkelte farger korrekt i CMYK.

Dersom det er ønskelig at Easy Display skal gjøre fargekorrigeringer, kan du ta kontakt med oss på telefon eller e-post som angitt under.


Skalering 1:1 uten utfallende trykk

Alle trykkefiler opp til 5 meter bredde eller høyde produseres i skala 1:1. Du trenger ikke ta hensyn til utfallende trykk (bleed) eller skjæremerker.

Våre produkter blir kuttet automatisk av skjæreroboter, og den nødvendige tillegget på 1-3 mm legger vi til automatisk ved en minimal forstørrelse av din grafikk.

Bannere i storformat med sidelengde over 5 meter må skaleres ut fra skaleringsfaktoren oppgitt i tabellen nedenfor. Pass spesielt på at skaleringsfaktoren på bildene korresponderer; skaleres trykkefilen 1:2 må bildene minst være 100 dpi for å oppnå minimumskvalitet.

Lengste side på grafikkenSkaleringMinimum bildeoppløsning 50 dpi*
under 5 m1:1 uskalertBilder med 50 dpi oppløsning
5 m til under 10 m1:2Bilder med 100 dpi oppløsning (x2)
10 m til under 20 m1:4Bilder med 200 dpi oppløsning (x4)
20 m til under 40 m1:8Bilder med 400 dpi oppløsning (x8)

* Denne verdien er valgt som eksempel. Bildeoppløsningen som kreves kan være over eller under denne.


Vær forsiktig med fargeforløpninger

Fargeforløpninger over store flater med ugunstige fargekombinasjoner kan gi uønskede striper på trykk og er ikke reklamasjonsgrunn. Dersom du vil bruke fargeforløpning (gradient), ta kontakt med oss på telefon eller e-post som angitt under for veiledning.


Tilstrekkelig oppløsning

For å være sikker på at dine trykkefiler passerer vår automatiske datasjekk ved opplasting, må bildeoppløsningen minst være den minsteverdiensom er angitt på produktsiden - for de fleste produktene er den 32 dpi. Den optimale verdien kan være betydelig mer enn dette, det er avhengig av bildestørrelse og normal betrakningsavstand.

BILDEOPPLØSNING I PDF-FILER

Vi anbefaler at du sender oss trykkefiler i PDF-format. Fordelen er at tekst, logoer og geometriske former og flater er kan gjengis i oppløsningsuavhengig vektorformat. Da får du den optimale trykkekvaliteten på disse elementene. Dersom også bilder inngår som et element i PDF-filen kan du velge oppløsningen på disse fritt. Dersom du velger forstørrelse 100% i ditt layoutprogram eller i Adobe Acrobat, og ser på skjermen fra realistisk betraktningsavstand, kan du danne deg en oppfatning om oppløsningen er tilstrekkelig.

BILDEOPPLØSNING I TIFF- OG JPG-FILER

For de pixelbaserte bildeformatene TIFF og JPG bør oppløsningen på tekst- og logoelementer sjekkes nøye, det er på disse lav oppløsning gjør seg sterkest gjeldende.

Følgende tabell kan gi deg en formening om hvilken oppløsning du bør velge:

Eksempelprodukt / normal betraktningsavstandOppløsning på store bakgrunnsbilderOppløsning på mindre eller detaljrike bilder, og logoer i pixelformat
Rollup, 1 - 3 m50 - 100 dpi100 dpi
Messevegg, 2 - 6 m30 - 50 dpi50 - 100 dpi
Plakat A3, 0,5 - 1,5 m100 - 150 dpi150 - 300 dpi
Stillasbanner, 10 - 50 m5 - 15 dpi15 - 30 dpi